TỐNG, T. H.; ĐỖ, T. Q.; VŨ, Q. V. Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 20-27, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.246. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/246. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.