TỐNG, Thanh Hải; ĐỖ, Trung Quyết; VŨ, Quang Vinh. Kết quả bước đầu sử dụng vạt tự do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ tay sau bỏng điện cao thể. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 20–27, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.246. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/246. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.