TRẦN, Thị Thanh Huyền; ĐÀO, Văn Giang; NGUYỄN, Thị Hương Giang; HOÀNG, Thị Vân; TÔ, Tuấn Linh; TRẦN, Xuân Thạch; NGUYỄN, Hồng Hà. Đánh giá kết quả bước đầu phục hồi gấp khuỷu bằng kỹ thuật chuyển vạt cơ thon vi phẫu trong điều trị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 28–38, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.247. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/247. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.