VŨ, Q. K.; HOÀNG, T. T.; VŨ, Q. V.; TRẦN, V. A.; ĐỖ, T. Q.; HOÀNG, T. H. Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 39-45, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.248. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/248. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.