ĐỖ, T. Q.; TỐNG, T. H.; VŨ, Q. V. Kết quả bước đầu sử dụng vạt da cuống liền nhánh xuyên động mạch thượng vị dưới sâu “mỏng” trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn tay. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 46-54, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.249. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/249. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.