VÕ, Văn Hiển; HOÀNG, Thanh Tuấn. Hiệu quả gây mê mask thanh quản trong phẫu thuật nâng ngực băng túi độn. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 55–61, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.250. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/250. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.