NGUYỄN, Thị Lương; NGÔ, Minh Đức; LÊ, Quốc Chiểu; NGUYỄN, Trung Hưng. Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 62–70, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.251. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/251. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.