NGUYỄN, T. L.; NGÔ, M. Đức; LÊ, Q. C.; NGUYỄN, T. H. Đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 62-70, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.251. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/251. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.