NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. M. H. Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 71-79, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.252. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/252. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.