ĐỖ, T. N. A. Đánh giá kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 80-94, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.253. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/253. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.