NGUYỄN, Thị Hương; LƯƠNG, Đình Tuân; NGUYỄN, Hùng Thắng. Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 95–104, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.254. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/254. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.