NGUYỄN, T. H.; LƯƠNG, Đình T.; NGUYỄN, H. T. Đánh giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế ở các khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 95-104, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.254. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/254. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.