HOÀNG, V. V.; TRẦN, T. D. H.; TRƯƠNG, T. T. Điều trị thành công bệnh nhân bỏng acid chromic có biến chứng tổn thương thận cấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 4, p. 105-113, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.4.2023.255. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/255. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.