NGUYỄN, Hồng Sơn; TRẦN, Quốc Việt; BÙI, Đức Thành; HOÀNG, Việt Hùng; LÊ, Trọng Dũng; NGUYỄN, Quang Tường; NGUYỄN, Thị Ngọc Dung; ĐÀO, Tấn Duy; VŨ, Đình Ân. Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 5, p. 55–63, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.5.2023.263. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/263. Acesso em: 20 tháng 5. 2024.