TRẦN, Đình Trường Đạt; NGUYỄN, Thanh Xuân; NGUYỄN, Đức Hạnh; NGUYỄN, Phù Đông Phương; HOÀNG, Thanh Hiệp. Ứng dụng vạt nhánh xuyên động mạch mu chân ngón 1 quặt ngược trong điều trị các khuyết hổng ngón 1 bàn chân. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 5, p. 98–106, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.5.2023.268. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/268. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.