VÕ, Văn Hiển; VŨ, Quang Vinh; CAO, Xuân Đường; NGUYỄN, Văn Quỳnh; TỐNG, Thanh Hải; ĐỖ, Trung Quyết; NGUYỄN, Thị Ngọc Hoa; PHÙNG, Thị Thanh; BÙI, Thị Trí. Gây mê trên bệnh nhi có sẹo dính gây hẹp miệng sau bỏng hóa chất. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 5, p. 107–113, 2023. DOI: 10.54804/yhthvb.5.2023.269. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/269. Acesso em: 14 tháng 4. 2024.