PHAN, Quốc Anh; PHẠM, Tuấn Việt; NGUYỄN, Thị Hương Lan; PHẠM, Đức Minh. Đánh giá thực hành nuôi dưỡng trẻ của bà mẹ có con 6 - 23 tháng tuổi tại Phòng Khám - Tư vấn dinh dưỡng và Tiêm chủng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 47–55, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2024.281. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/281. Acesso em: 22 tháng 5. 2024.