NGUYỄN, Ngọc Tuấn. Chất thay thế da và liệu pháp chữa liền vết thương dựa trên tế bào (Tổng quan). Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 80–94, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2024.283. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/283. Acesso em: 22 tháng 5. 2024.