PHẠM, Vĩnh Hùng; NGUYỄN, Văn Hiếu; NGUYỄN, Phước Bảo Quân. Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng cao tần ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 64–71, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2024.284. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/284. Acesso em: 22 tháng 5. 2024.