NGUYỄN, Hải An; TRẦN, Đình Hùng; NGÔ , Tuấn Hưng. Báo cáo lâm sàng ca bỏng hô hấp mức độ nặng, ngạt khói. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 91–95, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2024.285. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/285. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.