ĐẶNG, Hoàng Thơm; VŨ, Ngọc Lâm; TRẦN, Thiết Sơn. Kết quả đa ký giấc ngủ sau phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới điều trị hội chứng Pierre Robin thể nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 72–79, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2024.289. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/289. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.