NGUYỄN, Minh Dương; VÕ, Thành Toàn; NGUYỄN, Thiên Đức. Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 27–37, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2024.312. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/312. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.