PHAN, Thị Dung; NGUYỄN, Thị Phương; CHU, Thị Hường. Đánh giá kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 38–56, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2024.314. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/314. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.