NGUYỄN, Ngọc Tuấn. Tổng quan các phương pháp điều trị rụng tóc do nội tiết tố. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 69–90, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2024.315. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/315. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.