PHAN, Thị Dung; TRỊNH, Hồng Sơn; PHẠM , Phúc Khánh; NGUYỄN, Sỹ Lánh; HỒ, Đức Thưởng; NGUYỄN, Quốc Đạt; NGUYỄN, Thị Hiếu. Báo cáo một trường hợp u tế bào hạt type người lớn ở buồng trứng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 2, p. 102–108, 2024. DOI: 10.54804/yhthvb.2.2024.316. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/316. Acesso em: 21 tháng 6. 2024.