NGUYỄN, N. T. Tổng quan mô hình nghiên cứu vết thương thực nghiệm và phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Phần II: Các phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 7-17, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2022.96. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/96. Acesso em: 14 tháng 8. 2022.