TRẦN, Đình H.; NGUYỄN, N. L. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị của bệnh nhân bỏng nặng có biến chứng ARDS. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, [S. l.], n. 1, p. 18-25, 2022. DOI: 10.54804/yhthvb.1.2022.97. Disponível em: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/97. Acesso em: 14 tháng 8. 2022.