Ngô, Tuấn Hưng, và Như Lâm Nguyễn. 2022. “Vai Trò Tiên lượng của nồng độ Lactate Và kiềm Dư máu động mạch tại thời điểm vào viện Sau bỏng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):49-55. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.101.