Nguyễn, Như Lâm, và Tuấn Hưng Ngô. 2022. “Vai Trò Tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):7-12. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.122.