Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thái Biềng Nguyễn. 2022. “Nghiên cứu tính kích ứng Da của Gel Nano Berberin Trên Da lành của động vật thực nghiệm”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):13-22. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.123.