Đặng, Thành Quyết, Đức Minh Tống, và Khắc Chiến Trần. 2022. “Đặc điểm rối loạn Lo âu ở bệnh nhân bỏng Giai đoạn phục hồi chức năng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):23-29. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.124.