Phạm , Văn Hùng, và Thị Kiều Nguyễn. 2022. “Đặc điểm Albumin niệu Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):30-35. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.125.