Phạm, Văn Hùng, và Thị Kiều Nguyễn. 2022. “Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng Trên bàn Tay của Sinh Viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):62-67. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.130.