Võ, Văn Hiển, và Văn Quỳnh Nguyễn. 2022. “Cập nhật về Thuyên tắc phổi”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Năm):80-86. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/133.