Trần, Đình Hùng, và Văn Vụ Hoàng. 2023. “Nghiên cứu đặc điểm biến đổi Khí máu Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng Hô hấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Tư):22-29. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.213.