Trương, Thị Thu Hiền, Thị Mai Hương Nguyễn, và Mỹ Hạnh Hoàng. 2023. “Đánh Giá tỷ lệ Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia (01 2016 - 12 2021)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):38-53. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.215.