Trần, Thị Thanh Huyền, Thị Hương Giang Nguyễn, Thị Thanh Nguyễn, Ngọc Phương Anh Trần, và Hồng Hà Nguyễn. 2023. “Bước đầu đánh Giá kết Quả tạo hình Tai bằng sụn sườn tự thân một Thì ở bệnh nhân dị tật Tai nhỏ bẩm Sinh”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):54-59. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.216.