Phan , Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. 2023. “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):73-85. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.219.