Phan , Thị Dung, và Viết Tiến Nguyễn. 2023. “Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Tư):80-92. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/219.