Nguyễn, Thanh Việt, và Quang Đông Nguyễn. 2023. “Vai Trò Và tiềm năng điều trị của hệ Vi Sinh vật đường ruột Trong bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Ba):93-109. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220.