Ngô, Tuấn Hưng, Như Lâm Nguyễn, Hải An Nguyễn, Đình Hùng Trần, Thị Dịu Hiền Trần, và Thị Mai Hương Nguyễn. 2023. “Đặc điểm rối loạn đông máu sớm ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):13-19. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.245.