Tống, Thanh Hải, Trung Quyết Đỗ, và Quang Vinh Vũ. 2023. “Kết Quả bước đầu sử dụng vạt tự Do đùi trước ngoài nối thông mạch máu điều trị tổn thương vùng cổ Tay Sau bỏng điện Cao thể”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):20-27. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.246.