Vũ, Quốc Khánh, Thanh Tuấn Hoàng, Quang Vinh Vũ, Vân Anh Trần, Trung Quyết Đỗ, và Tuấn Hoàng Hoàng. 2023. “Đánh Giá kết Quả điều trị tổn khuyết cổ Tay - bàn Tay bằng vạt nhánh Xuyên động mạch Quay”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):39-45. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.248.