Võ, Văn Hiển, và Thanh Tuấn Hoàng. 2023. “Hiệu Quả gây Mê Mask Thanh quản Trong phẫu thuật nâng ngực băng Túi độn”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):55-61. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.250.