Nguyễn, Thị Lương, Minh Đức Ngô, Quốc Chiểu Lê, và Trung Hưng Nguyễn. 2023. “Đánh Giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):62-70. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.251.