Nguyễn, Thị Thu Hiền, và Thị Mai Hương Nguyễn. 2023. “Khảo sát kiến thức Và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):71-79. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.252.