Đỗ, Thị Ngọc Anh. 2023. “Đánh Giá kiến thức chăm sóc Dinh dưỡng Cho người bệnh bỏng của điều dưỡng Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):80-94. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.253.