Nguyễn, Thị Hương, Đình Tuân Lương, và Hùng Thắng Nguyễn. 2023. “Đánh Giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân Viên Y Tế ở các Khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):95-104. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.254.