Hoàng, Văn Vụ, Thị Dịu Hiền Trần, và Thị Thuý Trương. 2023. “Điều trị thành công bệnh nhân bỏng Acid Chromic Có biến chứng tổn thương thận cấp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4 (Tháng Tám):105-13. https://doi.org/10.54804/yhthvb.4.2023.255.