Trần, Bích Thuỷ, Nguyễn Thế Nguyên Phùng, Thị Hoa Nguyễn, Thị Phương Đinh, và Thị Mỹ Thi Đoàn. 2023. “Dịch tễ, lâm sàng Và điều trị bỏng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 5 (Tháng Mười):20-28. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.260.