Đoàn, Chí Thanh, Văn Tú Hoàng, Hồng Thái Nguyễn, Thị Thuỳ Liên Nguyễn, và Thị Dung Lê. 2023. “Một số đặc điểm Và kết Quả điều trị bệnh nhân bỏng mắc COVID-19”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 5 (Tháng Mười):38-54. https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.262.