Phan, Quốc Khánh, và Quang Anh Phạm. 2024. “Đánh Giá kết Quả điều trị loét cùng cụt bằng phẫu thuật chuyển vạt Da cân ngẫu Nhiên tại Bệnh viện Quân Y 4”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):7-17. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.279.