Phan, Anh, Hồng Đạo Nguyễn, Trung Dũng Phạm, Văn Dương Nguyễn, Anh Tú Nguyễn, Phúc Hiệp Nguyễn, và Văn Thiếu Đỗ. 2024. “Ứng dụng Hút áp lực âm điều trị bỏng Và tổn thương phần mềm sâu lộ gân, xương tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2 (Tháng Tư):96-101. https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2024.282.