Nguyễn, Ngọc Tuấn. 2024. “Chất Thay Thế Da Và liệu pháp chữa liền vết thương dựa Trên Tế bào (Tổng Quan)”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 1 (Tháng Hai):80-94. https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2024.283.